Пастух и царь在线观看和下载

Пастух и царь (1935)

  • 别名:Pastukh I Tsar
  • 豆瓣评分:  未知
  • 导演: Aleksandr Ledashchev
  • 语言: 俄语
  • 地区: 苏联
  • 片长: 未知
新小兵分享 暂时没有为您收集到播放资源!

《Пастух и царь》下载资源

《Пастух и царь》剧情内容介绍

《Пастух и царь》在线观看和下载

剧情内容介绍

Пастух и царь又名Pastukh I Tsar

发布于1935年。由Aleksandr Ledashchev执导,并于1935公映的电影。

豆瓣评分未知,暂时没有评分,请继续等待。创作于苏联地区,具有俄语语言版本。

Пастух и царь资源介绍

新小兵分享暂时没有为您收集到在线或者下载资源,我们将会努力的寻找,请您继续关注。

豆瓣评分未知,暂时没有评分,请继续等待。

Пастух и царь评论